Διοίκηση | Γραμματεία | Προσωρινή Γενική Συνέλευση | Γενική Συνέλευση ΕΣ
  > ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ξενοφών Μπήτσικας
Καθηγητής Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Εργαστήριο Ζωγραφικής, Α΄ Κτίριο Φοιτητικής Στέγης
Τηλ: 2651005643, Fax:2651005593, E-mail: xbitsika@uoi.gr
 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μπίτου Μόρφω
Μεταβατικό Κτίριο 1ος όροφος
Τηλ.:2651007183, Fax:2651007065, E-mail: gramarts@cc.uoi.gr, mbitou@cc.uoi.gr