Ζωγραφικής|Γλυπτικής|Χαρακτικής|Φωτογραφίας|Κινουμένου Σχεδίου|Γραφιστικής|Πολυμέσων  
 

>ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

 
 


Το εργαστήριο ζωγραφικής εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Ζωγραφικής. Διερευνά και διαμορφώνει θέσεις και αντιλήψεις σχετικά με την έννοια και την πρακτική της τέχνης. Εμβαθύνει στο πεδίο της εικαστικής γλώσσας (σχέδιο, χρώμα, σύνθεση) και συμβάλλει στην εξέλιξη της εικόνας μέσα από διαφορετικά μέσα και τον πειραματισμό σε διευρυμένες εκφραστικές μορφές (ζωγραφική, εγκαταστάσεις, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, εφαρμογές διαδραστικών πολυμέσων) ώστε να δίνεται η δυνατότητα για τη μετατροπή της ιδέας σε ύλη και εικαστικό αντικείμενο. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των εκφραστικών δυνατοτήτων του φοιτητή, επιδιώκεται η δημιουργία ύφους και η δυνατότητα άρθρωσης ώριμου εικαστικού λόγου, με ευαισθησία και επικοινωνιακή ικανότητα του περιεχομένου.

Τα μαθήματα στο εργαστήριο περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών. Η θεωρία συνίσταται στην κριτική ανάλυση έργων τέχνης, στην αισθητική προσέγγιση του έργου τέχνης, σε θέματα σχετικά με την οπτική αντίληψη, στις θεωρίες του χρώματος και στη δομή της εικόνας, στη σπουδή της θεωρητικής βάσης αναφορικά με τη φύση και λειτουργία των νέων μέσων και στην κριτική ανάλυση του τύπου της παραγόμενης εικόνας.

Το εργαστήριο ζωγραφικής αναπτύσσεται σε 3 χώρους: στον 1ο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος των Α' Φοιτητικών Κατοικιών με εμβαδόν 325τ.μ, στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου με εμβαδόν 200τ.μ. (που λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος), καθώς και στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, με εμβαδόν 500τ.μ. Οι χώροι διαθέτουν εποπτικά μέσα, καβαλέτα ζωγραφικής για κάθε θέση εργασίας και ερμάρια για ευάριθμους φοιτητές.