>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 
     
 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εκπαίδευσή τους στοχεύει σε πολύ ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Το Τμήμα εκπαιδεύει εικαστικούς ή ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης και εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προσφέρει στους αποφοίτους αρκετές επιλογές επαγγελματικής απασχόλησης στο ελεύθερο επάγγελμα.

Εικαστική κατεύθυνση
Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 128 (ΦΕΚ 233/26/11/2012 Τεύχος Πρώτο [λήψη αρχείου]): "Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων." Επίσης, ως εικαστικοί καλλιτέχνες, γραφίστες, στη διαφήμιση και στον χώρο του εντύπου, στη σκηνογραφία, στο animation, στον κινηματογράφο, κλπ

Κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης απασχολούνται ως ιστορικοί και κριτικοί τέχνης και ως επιμελητές σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε ιδιωτικού δικαίου φορείς απασχολούνται σε μουσεία, γκαλερί, δημοσιογραφικούς οργανισμούς κ.λπ.

Ο ΑΣΕΠ εντάσσει τους πτυχιούχους αυτής της κατεύθυνσης στον κωδικό 107. Έτσι, οι απόφοιτοι του