Προπτυχιακές Σπουδές | Μεταπτυχιακές Σπουδές | Erasmus
Κανονισμός| Πρόγραμμα Σπουδών| Πρακτική 'Aσκηση
 

>ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ιδρύθηκε το 2000 και από το ακαδημαϊκό έτος 2006-007 λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση των Εικαστικών και η κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης σύμφωνα την Υπουργική Απόφαση αριθμ.67344/Β1/22-7-2009 (ΦΕΚ 1476 τ. Β'). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις, η οποία και αναγράφεται στο πτυχίο του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Οι φοιτητές, αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις (μαθήματα κορμού), ακολουθούν μια από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος και καλούνται να κτίσουν πάνω σε αυτές το πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας τα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν την αντίστοιχη κατεύθυνση ώστε να τους προσφέρει την εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον κανονισμό των σπουδών μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών [λήψη αρχείου].

Περιγράμματα μαθημάτων [λήψη αρχείου]